مدارک مورد نیاز استخدام

مدارک مورد نیاز :

- کپی تمام صفحات شناسنامه

- چهار قطعه عکس جدید

- کپی آخرین مدرک تحصیلی

- کپی کارت پایان خدمت

- کپی کارت ملی

- کپی سوابق بیمه

- کپی مدارک مربوط به دور های فنی

- کپی رضایت نامه از کارفرمایان قبلی

- اصل نامه سو پیشینه

- اصل نامه آزمایش عدم اعتیاد